Pages Menu
Warning: Illegal string offset 'facebook' in /wp-content/themes/Lucid/header.php on line 72

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Lucid/header.php on line 76
Categories Menu

Turniej

ORLIKOWY CEL SPOŁECZNY

 • budowanie wizerunku miejscowości, w której jest Orlik – event na Orliku to trampolina dla wzrostu zainteresowania miastem/gminą tak dla mieszkańców jak i przyjezdnych;
 • wykorzystanie potencjału inwestycji jaką jest Orlik – impreza otwarta, dostępna dla mieszkańców miejscowości;
 • wymierne korzyści dla miast/gmin wynikające z zainteresowania ich mieszkańców i drobnego biznesu lokalnego imprezą odbywającą się na Orliku połączenie na linii B2B (obsługa aprowizacyjna eventu przez lokalny biznes);
 • pozytywny szum medialny – zainteresowanie i pozytywne pobudzenie aktywności mediów lokalnych – nagłośnienie atrakcyjnej imprezy sportowej w mediach;
 • inicjowanie aktywności small biznesu i władz lokalnych w ramach akcji (eventu) jak i po jego zakończeniu – obietnica kontynuacji imprez sportowych na Orliku;
 • propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia –  pod szyldem piłki ręcznej – skierowanej dla najmłodszego odbiorcy;
 • działanie prospołeczne – mobilizowanie mieszkańców do zainteresowania się imprezą masową i w dalszej konsekwencji – uprawiania sportu pod szyldem piłki ręcznej;
 • kreowanie wizerunku miasta i regionu jako centrum sportu pod szyldem piłki ręcznej;
 • szeroko pojęta promocja sportu (znamionowanego piłką ręczną) wśród dzieci i młodzieży;
 • promocja skojarzenia podprogowego – udana impreza otwarta zorganizowana pod egidą piłki ręcznej.

ORLIKOWY CEL SPORTOWY

 • popularyzacja piłki ręcznej wśród nauczycieli i dzieci szkół podstawowych jako gry kształtującej rozwój młodego człowieka, uczącej współpracy w zespole, myślenia i podejmowania trafnych decyzji jak również przewidywania rozwoju wydarzeń na boisku – co winno zaowocować szerszym wprowadzanie programów nauczania piłki ręcznej w szkołach podstawowych, a co za tym idzie zwiększeniem ilości dzieci uprawiających piłkę ręczną od najmłodszych lat,
 • promowanie gry w piłkę ręczna na boiskach/kompleksach sportowych ORLIK oraz na innych boiskach otwartych w przypadku braku ORLIK-ów na danym terenie, gdyż wybudowano tylko około 200 ORLIKÓW z boiskami do piłki ręcznej.
 • integracja środowiska piłki ręcznej (zawodnicy, nauczyciele/instruktorzy/trenerzy/sędziowie),
 • promowanie wolontariatu wśród organizatorów i uczestników turniejów,
  wprowadzenie elementów poznawczych kraju poprzez program wychowawczo-edukacyjny (wycieczki, zwiedzanie ciekawych miejsc w okolicy rozgrywania turnieju itp.),
 • zaangażowanie w rozwój piłki ręcznej przedstawicieli wszystkich województw ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których piłka ręczna nie jest zbyt widoczna w stosunku do innych dyscyplin sportowych (równomierny rozwój piłki ręcznej w całym kraju)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 
Organizatorzy
Organizatorzy