Pages Menu
Warning: Illegal string offset 'facebook' in /wp-content/themes/Lucid/header.php on line 72

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Lucid/header.php on line 76
Categories Menu

on 21 kw. 2014

Regulamin turnieju Szczypiorniak na Orlikach 2014

Regulamin turnieju Szczypiorniak na Orlikach 2014

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„Szczypiorniak na Orlikach 2014” rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom

  § 1 ORGANIZATOR

 1. Organizatorami turnieju piłki ręcznej „Szczypiorniak na Orlikach” są Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sponsorem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., a Partnerem jest HUMMEL INTERNATIONAL.
 2. „Festiwal Piłki Ręcznej” będzie zorganizowany jako turniej finałowy akcji „Szczypiorniak na Orlikach” – dla 16 drużyn dziewcząt i 16 drużyn chłopców uczniów szkół podstawowych wyłonionych w eliminacjach gminnych/regionalnych i wojewódzkich.

§ 2 UCZESTNICTWO DRUŻYN W ELIMINACJACH GMINNYCH, REGIONALNYCH I WOJEWÓDZKICH

 1. Turniej organizowany jest dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny reprezentujące szkoły podstawowe.
 2. Eliminacje gminne/regionalne i wojewódzkie zostaną rozegrane w dniach 01.05.-30.05.2014 r.
 3. Termin zgłoszenia do ZPRP udziału w eliminacjach gminnych/regionalnych upływa 09.05.2014 r. ale w każdym przypadku zgłoszenia po 01.05.2014 r. musi być konsultowany z KOORDYNATOREM WOJEWÓDZKIM i ZPRP z uwagi na harmonogram rozgrywania turniejów w danym województwie, które mogą się odbywać już od dnia 01.05.2014 r.
 4. Uwaga! Szczegółowy system kwalifikacji zostanie określony w terminie późniejszym, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych drużyn – osobno dla dziewczynek i osobno dla chłopców.
 5. Aby zgłosić się do eliminacji gminnych/regionalnych należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy (załącznik nr 1). Wypełniony i podpisany przez szkołę Formularz należy przesłać mailem (scan) na adres medlinska@zprp.org.pl oraz oryginał do KOORDYNATORA WOJEWÓDZKIEGO ze swojego województwa (lista koordynatorów – załącznik nr 3), ze wskazaniem preferowanego miejsca rozgrywania turnieju eliminacyjnego (załącznik nr 4 – lista miejsc rozgrywania turniejów eliminacyjnych).
 6. Uwaga: Ostateczne miejsce rozgrywania turnieju eliminacyjnego przez daną drużynę określa KOORDNATOR WOJEWÓDZKI w porozumieniu z ZPRP.
 7. Eliminacje regionalne zostaną przeprowadzone w 16 województwach; na 16 Orlikach lub boiskach otwartych w każdym województwie (8 boisk dla dziewcząt i 8 boisk dla chłopców). Rozgrywki będą się toczyć w sumie na 256 Orlikach lub boiskach otwartych
 8. Uwaga: lokalizacje turniejów dziewcząt i chłopców mogą się pokrywać wtedy liczba turniejów 256 pozostanie bez zmian, ale może ulec zmianie liczba Orlików i boisk otwartych, na których będą rozgrywane turnieje.
 9. W przypadku większej liczby zgłoszonych drużyn lub, gdy ze względu na odległości konieczne jest rozegranie większej liczby turniejów eliminacyjnych w danym województwie, KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI – za zgodą ZPRP – może zaproponować organizację większej liczby turniejów eliminacyjnych na poziomie gminnym, których zwycięzcy będą uczestniczyli następnie w eliminacjach regionalnych.
 10. W każdym z turniejów eliminacyjnych gminnych/regionalnych muszą uczestniczyć co najmniej 3 drużyny w turnieju dziewcząt i co najmniej 4 drużyny w turnieju chłopców.
 11. Uwaga: Turnieje nie mogą być organizowane wyłącznie wśród uczniów jednej szkoły tzn. w turnieju eliminacyjnym muszą uczestniczyć drużyny z co najmniej dwóch szkół.
 12. Zwycięzcy ośmiu turniejów regionalnych (w każdej chłopców i dziewczynek) awansują do finałów wojewódzkich, które zostaną rozegrane na ORLIKACH (w wyjątkowych przypadkach na innych boiskach otwartych) oraz terminach wskazanych przez KOORDYNATORA WOJEWÓDZKIEGO i zaakceptowanych przez ZPRP.
 13. Zwycięzcy finałów wojewódzkich awansują do finału ogólnopolskiego, który zostanie rozegrany w dniach 9-11.06.2014r. w Częstochowie.
 14. Organizator przewiduje dofinansowanie dla drużyn kosztów dojazdu na turnieje finałowe i posiłków w określonej kwocie.

Uwaga: Szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom finałów wojewódzkich w terminie późniejszym.

 1. Każdy biorący udział w eliminacjach gminnych/regionalnych, finałach wojewódzkich zawodnik musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną. Weryfikacja zawodników odbędzie się przez zawodami.
 2. Zawodnicy biorący udział w eliminacjach gminnych, regionalnych i finałach wojewódzkich zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich lub listy imiennej uczniów sporządzonej i potwierdzonej przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną, lub pisemną zgodę Rodziców/Opiekunów uprawniającą do uczestnictwa w zawodach sportowych. Podpisane dokumenty winien posiadać Trener/Opiekun drużyny.
 3. Zawodnicy mogą przystąpić do rozgrywek tylko po podpisaniu przez rodziców zgody na wykorzystanie wizerunków dzieci (zdjęcia, filmy) do celów promocyjnych (wzór oświadczenia rodziców załącznik nr 3). Komplet oświadczeń rodziców winien być przekazany ZPRP i/lub animatorowi rejonowemu najpóźniej w dniu rozgrywania eliminacji gminnych/regionalnych przed rozpoczęciem pierwszego meczu z udziałem zawodników.
 4. Każda drużyna musi mieć jednego Opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas całego turnieju. Opiekun musi posiadać Formularz Zgłoszeniowy oraz dokumenty wymienione w punktach 11 i 12.
 5. Opiekun zobowiązany jest do zebrania legitymacji swoich zawodników i przedstawienia ich wyznaczonym do prowadzenia zawodów sędziom, którzy weryfikują otrzymane dokumenty z zawodnikami i ich legitymacjami szkolnymi. Weryfikacja zawodników musi odbywać się przed meczem.

Uwaga: Pełną odpowiedzialność za posiadanie powyższych dokumentów podczas turniejów eliminacyjnych i finałów wojewódzkich ponosi Opiekun drużyny.

§ 3 UCZESTNICTWO DRUŻYN W TURNIEJU FINAŁOWYM/FESTIWALU

 1. Festiwal zostanie rozegrany w dniach 09-11.06.2014 r. jako dwa 3-dniowe turnieje osobno dla dziewczynek i osobno dla chłopców. Festiwal odbędzie się w Częstochowie i okolicach, a mecze finałowe zostaną rozegrane w HALI SPORTOWEJ CZĘSTOCHOWA przed spotkaniem Polska–Czarnogóra, będącym meczem eliminacyjnym do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej kobiet Chorwacja-Węgry 2014.
 2. W Festiwalu zagrają zwycięzcy finałów wojewódzkich – po jednym najlepszym zespole z danego województwa w kategorii dziewczyn i chłopców.
 3. Uczestnicy turnieju finałowego przyjeżdżają do Częstochowy na koszt Organizatora, który zapewnia również uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie od obiadu w dniu 9.06.2014 r. do kolacji w dniu 11.06.2014 r.
 4. Każdy biorący udział w Festiwalu zawodnik musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną. Weryfikacja zawodników odbędzie się przez zawodami.
 5. Zawodnicy biorący udział w Festiwalu zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich lub listy imiennej uczniów sporządzonej i potwierdzonej przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną, lub pisemną zgodę Rodziców/Opiekunów uprawniającą do uczestnictwa w zawodach sportowych. Podpisane dokumenty winien posiadać Trener/Opiekun drużyny. Pełną odpowiedzialność za posiadanie powyższych dokumentów podczas Festiwalu ponosi Opiekun drużyny.
 6. Każda drużyna musi mieć jednego Opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas całego Festiwalu. Opiekun musi posiadać Formularz Zgłoszeniowy oraz dokumenty wymienione w punktach 4 i 5.
 7. Opiekun zobowiązany jest do zebrania legitymacji swoich zawodników i przedstawienia ich wyznaczonym do prowadzenia zawodów sędziom, którzy weryfikują otrzymane dokumenty z zawodnikami i ich legitymacjami szkolnymi. Weryfikacja zawodników musi odbywać się przed meczem.
 8. Termin potwierdzenia do ZPRP udziału w Festiwalu zwycięzców eliminacji regionalnych upływa 02.06.2014 r.

§ 4 SYSTEM ROZGRYWEK FINAŁOWYCH (jednakowy dla dziewcząt i chłopców)

 1. Przed rozpoczęciem Festiwalu nastąpi losowanie grup. Uczestnicy zostaną podzieleni – w drodze losowania – na 4 grupy (A, B, C, D) po 4 drużyny w każdej grupie.
 2. Mecze w grupach będą odbywały się systemem „każdy z każdym”.

Uwaga: Szczegółowy plan rozgrywania turnieju finałowego zostanie przekazany przez Organizatora uczestnikom w terminie późniejszym.

§ 5 PRZEPISY GRY

 1. W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłkę ręczną zamieszczone na stronie http://www.zprp.pl/upload/pliki/ZPRP_przepisy_gry_2010.pdf z następującymi włączeniami:
 • czas gry 2×10 minut z 5 minutową przerwą,
 • drużyna liczy maksymalnie 12 zawodników/czek,
 • mecze dziewcząt i chłopców rozgrywane są piłkami rozmiar 1 (50-52 cm),
 • czas wykluczenia zawodnika/zawodniczki wynosi 1 minutę.

Uwaga: KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI – za zgodą ZPRP – może określić inne zasady rozgrywania turniejów eliminacyjnych.

§ 6 PUNKTACJA W TURNIEJU FINAŁOWYM/FESTIWALU

Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 2 pkt., w przypadku porażki 1 pkt. Za wygranie każdej połowy drużyna otrzymuje dodatkowo 2 punkty, za remis w każdej połowie 1 punkt, a za przegraną połowę 0 punktów. Łącznie za wygranie meczu oraz obu połówek meczu można zdobyć maksymalnie 7 punktów. kolejności miejsc decydują:

  1. Większa liczba zdobytych punktów.
  2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej zespołów decydują:B/ większa różnica bramek w meczach rozegranych pomiędzy zainteresowanymi drużynami,D/ większa różnica bramek we wszystkich meczach,F/ losowanie.
  3. E/ większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach,
  4. C/ większa liczba zdobytych bramek w meczach rozegranych pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
  5. A/ większa liczba zdobytych punktów w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

§ 7 NAGRODY

Organizator, Sponsor i Partnerzy turnieju, zapewniają uczestnikom następujące nagrody:

 • wszystkie drużyny uczestniczące oraz trenerzy otrzymają pamiątkowe koszulki z logo turnieju (max.14 szt. dla jednej drużyny),
 • wszystkie zespoły grające w turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy,
 • wszystkie szkoły, które zgłosiły do turnieju więcej niż jedną drużynę w kategorii chłopców i/lub dziewczynek otrzymają dla szkoły piłki do gry w piłkę ręczną,
 • zawodnicy/zawodniczki zespołów które zajmą miejsca I, II i III w finałach wojewódzkich otrzymają medale, a ich drużyny pamiątkowe puchary ufundowane przez Organizatora,
 • drużyny startujące w turnieju finałowym/ Festiwalu otrzymają stroje do gry (koszulka z numerem, spodenki),
 • wszyscy zawodnicy/zawodniczki biorący udział w Festiwalu otrzymają pamiątkowe medale, a zawodnicy zespołów które zajmą miejsca I, II i III otrzymają medale za zdobyte miejsca,
 • wszyscy zawodnicy otrzymają dodatkowe upominki od Partnerów ZPRP,
 • zwycięskie drużyny otrzymają ponadto dyplomy i puchary.
  Uwaga: Szczegółowa lista nagród na poszczególnych etapach rozgrywek zostanie określona w terminie późniejszym.
 • Organizatorzy przewidują również nagrody indywidulane dla najlepszych zawodników/czek.

§ 8 UBEZPIECZENIE

 1. Uczestnicy turnieju finałowego/Festiwalu ubezpieczeni są od NW przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.
 2. Uczestnicy eliminacji regionalnych i wojewódzkich ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.
 
Organizatorzy
Organizatorzy